Integritetspolicy för flippersm.se

Personuppgiftsansvar

flippersm.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och följer bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). flippersm.se säkerställer så långt det är möjligt att den information som vi behandlar är korrekt, relevant och uppdaterad. flippersm.se har tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen nästa gång du besöker vår webbplats.

Personuppgifter

flippersm.se ansvarar enligt personuppgiftslagen för personuppgifter såsom namn, tag, IFPA ID, stad, e-postdress etc. som du lämnar till oss när du besöker vår webbplats, exempelvis när du registrerar dig som deltagare i en tävling eller funktionär. Genom att lämna dina personuppgifter till oss ger du ditt samtycke till att vi använder informationen för att fullgöra våra åtaganden mot dig. Dina uppgifter lagras endast så länge som krävs för att utföra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som det föreskrivs i lag. flippersm.se har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot till exempel förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. .SE lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Dina registrerade personuppgifter hos flippersm.se

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos flippersm.se och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är 2 av 2 felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till flippersm.se till nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

flippersm.se

Created by
Design by
Bitwalk
Powered by