Hur går kvalet till? Tävlingssystem.

Så här spelas kvalet i svenska mästerskapen i flipper. Läs och var på rätt plats i rätt tid.

Spel

Varje spelare har två försök på var och ett av de fem spel som tävlingsledningen lottat fram och båda försöken räknas. Inga två spelare har samma kombination av spel, även om många naturligtvis har ett, två, tre eller till och med fyra spel gemensamma. Vilka spel spelaren blivit tilldelad att kvala på meddelas senast en timme innan kvalomgången inleds och kan ses genom att klicka på spelarens namn i listan över anmälda spelare.

Kvaltider

Systemet bygger på fyra timmar långa kvaltider, då spelaren ska hinna spela sina tio försök. En kvalperiod har ett tak på antal spelare som kan ingå i den, som i sin tur beror på antalet tillgängliga spel i tävlingen. Spelaren kommer att kunna välja kvaltid när han/hon registrerar sig. Vi kan dock inte lova att alla spelare får de tider de har valt.

Kvaltiderna kommer att delas ut till funktionärer först. Ett bra sätt att rejält öka sina chanser att få sitt val är alltså att anmäla sig som funktionär. Därefter kommer kvaltiderna att delas ut i den ordning som spelarna har betalat deltagaravgiften, så det lönar sig alltså att betala tidigt. En spelare som deltar i den sista kvalperioden på lördagen och samtidigt går till slutspel i Classics skall först spela klart sina kvalspel i huvudtävlingen.

Tävlingsformat

Varje kvalpass i den Moderna divisionen är uppdelat i fem delar med gemensam start på varje spel och 30 sekunders uppvärmning inför första försöket på varje spel. Nedan är en steg för steg beskrivning av hur det går till.

I kvalspelet spelar två spelare tillsammans på varje spel. Spelarna förutsätts kunna komma överens om spelordningen (se kapitel Spelordning). Observera att spelarna inte tävlar direkt mot varandra, det är alltså ingen regelrätt match. Tänk på att båda försöken räknas som poänggivande resultat. Om en spelare startar den andra omgången innan resultatet från den första noterats, anses den spelaren ha fått noll poäng. Den andre berörde spelaren får: sin registrerade poäng om den är uppskriven av scorekeepern, eller spela en ny trekulorsomgång om poängen inte är uppskriven eller han/hon inte spelat alla sina tre kulor, eller noll poäng om han/hon varit i samförstånd med den andre spelaren om att påbörja en ny omgång. Noll spelpoäng kan aldrig ge kvalpoäng. Notera att i Classics så kvalar man utan uppvärmning, men det är en scorekeeper som startar spelet.

Tider inom kvalpasset

Varje kvalpass är beräknat att ta cirka fyra timmar med gemensam start. Nästa runda startas så fort som möjligt (ca 5 min) efter att den sista spelaren spelat klart sina två försök. Så var på plats och håll koll på när nästa runda börjar.

Kvalpoängberäkning

Flipper-SM 2020 kommer att genomföras med en poängstege till viss del baserad på gyllene snittet. Bästa resultatet på ett spel får 100 kvalpoäng som grund, sämsta resultat får 1 kvalpoäng som grund och exakt 50 kvalpoäng får den som hamnar precis i mitten. Efter grundpoängen så läggs två extra beräkningar till: Eftersom flipperspel kan gå sönder och utgå så riskerar vi att det blir ett ojämnt antal spelare på vissa spel. För att det ska bli lite mer rättvisa mellan två spelare som är bäst på sina respektive spel, så får den som är bäst på ett spel med många spelare lite mer poäng en den som är bäst på ett spel med färre spelare. Den bäste spelaren på varje spel får 10% i bonuspoäng, tvåan får 5% i bonus och trean får 2% i bonus. Detta system ger dels lite extra åt de som spelar riktigt bra, men ger även bra betalt (jämfört med tidigare använda system) åt de som har ganska låga scorer. Samtliga spelares tio kvalpoäng summeras och bildar kvalranken. De 64 spelare med den högsta kvalranken när samtliga spelares tävlingspoäng är inrapporterade är kvalificerade till slutspelet på söndagen.

SPELORDNING

Spelordning under kvalspelet

Under kvalspelet kommer spelarna att spela två och två på varje maskin. Dock möts de ju inte i någon regelrätt ”match” (siffrorna jämförs först i efterhand, och då mot många andra spelare) och den inbördes spelordningen är därför i stort sett ointressant. Det förutsätts att spelarna kan komma överens om spelordningen i respektive kvalförsök. Om så inte är fallet bestämmer tävlingsledningen på lämpligt och valfritt sätt vem som börjar på det första försöket. Till det andra försöket byter spelarna startordning med varandra. Den spelare som väntar på sin tur förutsätts hålla koll på sin kvalkollega, dels för att undvika fusk, dels för att kunna vara tävlingsledningen behjälplig vid eventuella regeltolkningar. Alla spelare har rätt att stänga av och sätta igång spelet innan han/hon påbörjar sin kvalomgång på bana 1, för att samla alla kulor i det nedre bolltråget.

OAVGJORDA RESULTAT

Oavgjort efter kvalspelet

Om två eller flera spelare hamnar på samma totala kvalpoäng rankas spelarna först efter bästa enskilda placering under kvalspelet. Observera att det är kvalpoängen på spelet som gäller, inte själva placeringen. Om bägge spelarna har en fjärdeplats som bäst, så är det alltså den fjärdeplats som gav mest poäng som går före. Det gäller även om den ena spelarens femteplats till äventyrs skulle ge mer kvalpoäng än den andra spelarens fjärdeplats. I exemplet nedan rankas spelare MVH före OSA pga sin andraplats på ett av spelen:

Spelare Placeringar Kvalpoäng Kvalrank
MVH 14 – 5 – 32 – 2 56 + 84 + 9 + 96 251
OSA 26 – 5 – 4 – 13 20 + 84 + 88 + 59 251

Om inte detta förfarande kan skilja spelarna åt tillgrips lottdragning, dock inte om det gäller gränsplaceringarna 64-65. Vid sådana fall spelar inblandade spelare tre kulor på ett slumpvis utvalt spel och spelaren med högre poäng ges den bättre kvalranken. Spelordningen avgörs genom slantsingling eller motsvarande.

Oavgjort – samma spelpoäng

Vid den ytterst osannolika händelse att två eller flera spelare hamnar på samma spelpoäng (t ex på NBA Fastbreak) tilldöms de den högsta av de aktuella kvalpoängen/gruppspelspoängen. Skulle detta ske i slutspelet, får spelarna spela en kula var i taget (på samma spel som gav det oavgjorda resultatet) tills de går att skilja åt.

Sen ankomst

Alla spelare är personligen ansvariga för att infinna sig på tävlingsplatsen i god tid före sin kvaltid resp slutspelsstart. När spelaren anländer, både på kvaldagen och slutspelsdagen, så ska denne se till att bli registrerad som närvarande av receptionen. Det åligger också spelaren att ta reda på om han/hon går vidare till slutspelet. Kvalställningen presenteras löpande på hemsidan, men notera att vissa justeringar (rättningar och dylikt) kan ske under natten efter att kvalspelet är avslutat. Det är alltså en bra idé att kontrollera kvalställningen på söndagsmorgonen om man ligger på någon gräns.

Följd av sen ankomst – kvalspel

Spelare som missar hela eller delar av sin kvaltid får ”spela ikapp” de omgångar han/hon missat endast i mån av tid! Tävlingsledningen kommer inte erbjuda någon extra tid, utöver de kvaltider som annonserats, för eftersläntrande kvalspelare. Om en spelare bara spelar ett, två eller tre kvalspel av sina fyra, sätts spelpoäng noll på de övriga. Spelpoäng noll kan inte ge kvalpoäng. Om det finns särskilda, i förväg kända, omständigheter som påverkar en spelares möjlighet att spela vissa tider så försöker tävlingsledningen ta hänsyn till det så gott det går. Vänligen kontakta oss om du hamnar i det läget. För särskilt ömmande skäl (t ex försenade flyg eller annat bortom spelarens makt att påverka) så finns det ett par extra timmar på lördag kväll, men dessa kan bara utnyttjas i undantagsfall och efter tävlingsledningens enväldiga och icke överklagningsbara beslut.

Friskrivning

Alla siffror och andra uppgifter på denna sida kan komma att ändras beroende på antal spelare/lag i varje klass, eller beroende på andra yttre förutsättningar. En ändring kan t ex göra att fler eller färre spelare går vidare till slutspel. Sådana större ändringar görs då innan kvalspelet för varje klass påbörjas. När väl kvalspelet påbörjats kommer inga ändringar att göras, om inte tekniska eller fysiska förutsättningar tvingar oss till det.

Created by
Design by
Bitwalk
Powered by